W dniu 7 października o godz. 17:00 zapraszamy na projekcję filmu dokumentalnego pt. „Z dala od orkiestry”

Wstęp wolny

reż. Rafael Lewandowski
prod. Hélène Zaleski, Rafael Lewandowski


Film opowiada historię Zygmunta Lubicz-Zaleskiego (1882—1967) historyka literatury, krytyka, poety, publicysty i pisarza, tłumacza, dyplomaty, Profesora Uniwersytetu Warszawskiego, doktora honoris causa uniwersytetów w Montpellier i Lille. Działał w Polsce i we Francji. Prowadził wykłady, które zapoczątkowały utworzenie polonistyki we Francji. Po wybuchu wojny zaangażował się w Polski Ruch Oporu we Francji, stanął na czele Polskiego Czerwonego Krzyża niosącego pomoc uchodźcom oraz został prezesem Towarzystwa Opieki nad Polakami. Został aresztowany w 1943 przez Włochów i wydany Niemcom. Po okrutnych przesłuchaniach został wywieziony do obozu w Buchenwaldzie. Po wojnie i powrocie z obozu pozostał z rodziną we Francji, gdzie zorganizował akcję pomocy dla polskiej młodzieży uniwersyteckiej znajdującej się na emigracji. Był człowiekiem w pełni renesansowym – wielostronnym, utalentowanym, otwartym, a jednocześnie aktywnym człowiekiem czynu. Opublikował setki artykułów, rozważań, rozpraw, poświęconych kulturze polskiej, francuskiej i europejskiej, przetłumaczył dziesiątki dzieł francuskich twórców, wygłosił liczne wykłady i prelekcje,jego dorobek literacki obejmuje również bogatą lirykę.

Biuletyn