„Dzień Chleba – smaki naszych dziadków” to wydarzenie kulturalne, które od wielu lat cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców miasta i gminy oraz gości odwiedzających nasz region. Zwraca uwagę na wartość pracy, tradycji, obrzędowość i kulturę w szerokim tego słowa znaczeniu. To również czas radości
i podziękowania za ukończone żniwa i prace polowe, dlatego też obchodzone są wówczas Dożynki.

Co roku, podczas realizacji tego przedsięwzięcia akcentowane są: symbolika chleba, praca rolników
i piekarzy – osób odpowiedzialnych za końcowy efekt dobra, które codziennie gości na polskich stołach.

W tym roku staszowski „Dzień Chleba” będzie trwał dwa dni – 27–28 sierpnia w Parku Rekreacyjno-Sportowym „Zalew nad Czarną”. Tegoroczna edycja to przede wszystkim prezentacja i degustacja regionalnych wypieków, produktów żywnościowych, rękodzieła, sztuki ludowej oraz koncertów zespołów artystycznych. Scena plenerowa będzie gościła pierwszego dnia m.in. kapelę JANICEK, zespół LACHERSI. Gwiazdą wieczoru będzie SŁAWOMIR z zespołem. Sobotni wieczór zakończymy dyskoteką pod gwiazdami, którą poprowadzi DJ KATIA. W drugi dzień odbędzie się Miejsko-Gminne święto Plonów z konkursem na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Na scenie zaprezentują się sekcje SOK z koncertem muzyki ludowej „Jak ja se zaśpiwom”, wystąpi zespół ludowy z Mokrej, zespół „Ziemia Szydłowska” oraz grupa „Gregorianie” – ks. G. Jeż i przyjaciele z parafii p.w. św. Barbary. Całość zakończymy potańcówką
z kapelą „Sami Swoi”.

Organizator:  Urząd Miasta i Gminy w Staszowie oraz Staszowski Ośrodek Kultury.

Patronat honorowy: Wojewoda Świętokrzyski dr Zbigniew Koniusz, Marszałek Województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, Starosta Staszowski Józef Żółciak, Burmistrz Miasta i Gminy Staszów dr Leszek Kopeć.

Patronat medialny: TVP3 Kielce, Radio Kielce, Echo dnia, radio leliwa, przegląd piekarski i cukierniczy, Tygodnik Nadwiślański, STV info, czarno na czarnym, Koncertowy Tarnów i Okolice.

Sponsorzy i partnerzy: ENEA Elektrownia Połaniec, ZGOK Sp. z o. o., Środowisko i innowacje Sp. z o. o., PGKiM Sp. Gminy z o. o., ZEC Sp. z o. o., Balkar Technology Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o, Wrześniak Glassworks, SPZZOZ w Staszowie, Przychodnia Rodzinna w Staszowie.

Zapraszamy uczestników do zapoznania się z regulaminem imprezy: