Już w lipcu wracamy z drugą edycją Staszowskiego Przeglądu dla Kapel i Zespołów Ludowych „Świętokrzyską Nutą Pisane”.

Przegląd stanowi formę konkursu i jest organizowany w celu popularyzacji dziedzictwa kulturowego, w tym twórczości artystycznej, zwiększenia świadomości i regionalnej tożsamości kulturowej społeczeństwa w kontekście świętokrzyskich tradycji ludowych.

Zapraszamy do udziału wszystkie kapele ludowe, zespoły śpiewacze i śpiewaczo-taneczne z naszego województwa!

Laureaci pierwszych trzech miejsc w każdej z kategorii otrzymają nagrody o wartości:
• I miejsce: 1000 zł
• II miejsce: 700 zł
• III miejsce: 500 zł

Karty zgłoszeń należy nadesłać do 12 lipca na adres organizatora: Staszowski Ośrodek Kultury, 28-200 Staszów ul. Parkowa 6 lub na adres e-mail: staszowski.przeglad@sok.info.pl.
Więcej informacji w regulaminie oraz pod numerem 15 864 41 12.