Staszowski Ośrodek Kultury w ciągu roku organizuje min. 3 konkursy recytatorskie; oto ich pełne nazwy: Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Ogólnopolski Mały Konkurs Recytatorski oraz Świętokrzyski Konkurs Recytatorski Literatury Regionalnej.
Takie konkursy są ponoć wyłącznie polską specyfiką, unikalną na skalę całego świata. Dbałość o język, jego poprawność, piękno, a także pogłębianie znajomości literatury, poszukiwania nowych form artystycznych oraz wymiana dokonań wewnątrz amatorskiego ruchu artystycznego to ich nadrzędne cele.
W Staszowie odbywają się eliminacje powiatowe i rejonowe, a ich laureaci reprezentują nasz region w etapach wojewódzkich i ogólnopolskich. To dla dzieci i młodzieży duże doświadczenie, fajna przygoda, a przede wszystkim nauka w zakresie poprawności językowej oraz znajomości literatury.
Można by rzec, że SOK od zawsze współorganizuje powyższe turnieje. Ile minęło lat? Dziś trudno powiedzieć. 31 marca planowaliśmy przeprowadzić eliminacje 65. edycji OKR. Przedsięwzięcie dość duże, organizowane we współpracy z Towarzystwem Kultury Teatralnej, Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach i ośrodkami kultury w całym kraju. W samym Staszowie na przestrzeni lat tysiące recytatorów, dziesiątki tysięcy przedstawionych utworów i duża liczba słuchaczy.
Zobaczmy, jak w latach poprzednich konkurs był realizowany. Ktoś może rozpozna siebie, a może ktoś ma jakieś wspomnienia…