Przed nami niezwykły koncert „Wieczór w kolorach jesieni z Eneą”.

W Staszowie odbyła się konferencja prasowa promująca koncert muzyki pop operowej pn. „Wieczór w kolorach jesieni z Eneą”. Inicjatorem projektu jest Staszowski Ośrodek Kultury, który zaprasza wszystkich na niezwykłe spotkanie z polskim trio muzycznym TRE VOCI.

Koncert wspiera Enea Elektrownia Połaniec, która aktywnie angażuje się w rozwój lokalnej kultury.  

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka oraz Burmistrz Miasta i Gminy Staszów dr Leszek Kopeć.    

W staszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 1 października będzie rozbrzmiewać muzyka na najwyższym poziomie. Koncert niezwykłego trio – tenorów z grupy Tre Voci, to niecodzienna możliwość spotkania z kulturą wysoką i gwarancja niezapomnianych przeżyć artystycznych   Celem przedsięwzięcia jest krzewienie wśród lokalnej społeczności kultury o najwyższych walorach estetycznych i artystycznych,  a także integracja środowiska lokalnego.

Bilety dostępne na stronie https://sta.systembiletowy.pl
oraz w kasie Staszowskiego Ośrodka Kultury do dnia 29.09.2023r. w godzinach 8:00-16:00
w cenie 50 zł,
01.10.2023r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Staszowie ul. Mickiewicza 40 od godz. 14:00
w cenie 80 zł