Po raz kolejny zapraszamy Państwa uczniów do udziału w naszym konkursie językoznawczym. Zawsze staramy się traktować go jako formę ukazania języka polskiego jako bogatego, żywego, ewoluującego, a przede wszystkim będącego jednym z najważniejszym dóbr kultury. I tu ortografia pełnią ważną funkcję. Jesteśmy świadomi, że każdorazowa organizacja turnieju pełni role edukacyjne, a teksty każdorazowo zawierają „ciekawostki” językowe.  

W bieżącym roku turniej odbędzie się 27 listopada. Do udziału zapraszamy uczniów Państwa szkoły.

Prosimy o zapoznanie się z załączonym regulaminem. Przypominamy, że każda szkoła może zgłosić określoną ilość uczestników. Wypełnione karty zgłoszeń należy dostarczyć w terminie do dnia 24 listopada br. na adres Staszowskiego Ośrodka Kultury (ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów) lub pocztą elektroniczną: dominik_rozek@sok.info.pl.

Jednocześnie informujemy, że zadanie zostało dofinansowane przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.

Regulamin oraz karta zgłoszeń do pobrania: